Chụp ảnh cưới phóng sự

Nhằm đặt hết tâm huyết trong việc phát triển Phim Cưới Phóng Sự một cách chuyên nghiệp, Dragon Films không trực tiếp xây dựng đội ngũ nhân viên để chụp ảnh cưới phóng sự, mà Dragon Films sẽ kết hợp cùng với những đơn vị đối tác thân thiết trong lĩnh vực chụp ảnh cưới, để từ đó có thể cung cấp cho Quý Khách Hàng những dịch vụ trọn gói về hình ảnh cho ngày cưới với chất lượng đảm bảo.

Sau đây là một số hình ảnh mẫu của dịch vụ chụp ảnh cưới phóng sự để Quý Khách Hàng cùng tham khảo:

I – Chụp ảnh phóng sự: Lễ Đính Hôn

Xem thêm chi tiết bộ ảnh này tại đây

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-01

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-02

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-03

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-04

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-05

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-06

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-07

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-08

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-09

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-10

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-11

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-12

II – Chụp ảnh cưới phóng sự: Lễ Đón Dâu

Xem thêm chi tiết bộ ảnh này tại đây

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-12

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-13

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-14

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-15

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-16

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-17

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-18

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-19

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-20

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-21

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-22

III – Chụp ảnh cưới phóng sự: Tiệc Cưới ngoài trời

Xem thêm chi tiết bộ ảnh này tại đây

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-23

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-24

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-25

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-26

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-27

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-28

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-29

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-30

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-31

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-32

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-33

chụp-ảnh-cưới-phóng-sự-34