HÌNH PHÓNG SỰ

TRÂM & PHƯƠNG

Phóng sự cưới của Trâm & Phương do Team Dragon Films thực hiện tại Nha Trang, Khánh Hòa.

HẰNG & ÂN

Phóng sự cưới của Hằng & Ân do Team Dragon Films thực hiện tại tư gia Quận 9, Sài Gòn.

YẾN & JOON

Phóng sự cưới của Yến & Joon do Team Dragon Films thực hiện tại Park Hyatt Hotel, Sài Gòn.

ĐẶT LỊCH VỚI TEAM DRAGON FILMS NGAY!

Gọi Hotline 0917 489 622 hoặc inbox Page: Dragon Films Wedding & Events

QUỲNH & NGỌC

Phóng sự cưới của Quỳnh & Ngọc do Team Dragon Films thực hiện tại tư gia Quận Phú Nhuận và Trung Tâm Hội Nghị White Palace, Sài Gòn.