BÍCH TRÂM & THIỆN PHƯƠNG – PHÓNG SỰ NGÀY CƯỚI

Thể loại: Phim Cưới Phóng Sự I Chủ đề: Phóng Sự Ngày Cưới I Sản xuất: Dragon Films

Presents: SWEET LOVE STUDIO
Production House: DRAGON FILMS WEDDING & EVENTS
Bride & Groom: Bích Trâm & Thiện Phương
Director: Kool
Cameraman: Nguyễn Nam, Nguyễn Mẫn
Editing: DRAGON POST PRODUCTION
Location: Nha Trang, Khánh Hòa
Music: Aerials (Lights Motion), Everything I do (Marielle Woll), Bright Eyes (Lights Motion), Then (Brad Paisley), Moments Like This (The Afters)

DRAGON FILMS WEDDING & EVENTS
www.dragonfilms.vn
0917 489 622